logo

bannerbillede

Økonomistyring i praksis i Odense, Svendborg og Fyn samt Århus og Jylland i region Midt og Syd

Som virksomhedsejer og –leder har man behov for analyser som hurtigt og overskueligt viser, hvilke områder som kører planlagt og især hvilke områder som ikke gør.

Det kræver erfaring og indsigt at kunne fremskaffe disse informationer og præsentere disse med anvendelse af få men vigtige nøgletal.

Dette er en afgørende forudsætning for at kunne udtrække pålidelige og relevante data til brug for analyserne.

Økonomistyring er mere end regnskab. Det omfatter alle de områder som påvirker resultatet, men især kalkulation af ordrer er helt afgørende.

En fornuftig kalkulationsmodel giver mulighed for

  • Korrekt beregning af opgavernes kostpris
  • Tilhørende prissætning ud fra virksomhedens omkostninger
  • Kontrol af, hvorvidt de faktiske omkostninger svarer til de kalkulerede samt forklaring på årsager til eventuelle afvigelser
  • Beregning af igangværende arbejde

Mere om økonomistyring

Forudsætningen for ovennævnte er at man anvender en standardiseret kalkulationsmodel og derigennem opnår en høj grad af sikkerhed for at ordreomkostningerne er kalkuleret korrekt. Dermed har man også et korrekt grundlag for at prissætte opgaven korrekt.

Den hyppigste faldgrube ses, når virksomheden laver det som ofte benævnes ”en skarp kalkulation” eller ”spidser blyanten”. Disse begreber dækker over at man bevidst laver en overoptimistisk beregning af omkostningerne – ofte fordi at ordrebeholdninger lav. Når opgaven er gennemført vil man konstatere at omkostninger oversteg det kalkulerede og at man i bedste fald ikke havde nogen avance – og oftest at opgaven gav et underskud. Der skal efterfølgende tjenes mange penge for at indhente sådanne tab.

Jeg har siden 2003 opsamlet en betydelig erfaring indenfor disse områder og derfor i stand til at tilpasse virksomhedens værktøjer, således at det virksomhedens økonomistyring bliver optimal.

Kontakt mig for information om effektiv økonomistyring

Kontakt mig uforpligtende for at høre nærmere om økonomistyring i praksis på mobil 29 65 59 23 eller på noerbjerg@dsa-net.dk.